domingo, 30 de enero de 2011

Modificación del coto de Villalba

http://www.xunta.es/Dog/Dog2011.nsf/FichaContenido/3372?OpenDocument

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

--------------------------------------------------------------------------------


Número do Dog:

15


Páxina do Dog:
1.406


Data da Disposición:
14 de xaneiro de 2011


Sección:
III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


Organismo:
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL


Rango:
Resolución


Título:

Resolución do 14 de xaneiro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se modifica o couto de pesca de Vilalba.Resolución do 14 de xaneiro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se modifica o couto de pesca de Vilalba.

Antecedentes.
De conformidade co disposto no artigo 68º do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio), a Consellería do Medio Rural aprobou o Plan de Xestión de Recursos Piscícolas do seguinte tramo do río Madanela, situado no concello de Vilalba:

Límite superior: A Ponte Nova en Lanzós.
Límite inferior: unión co río Trimaz.
Lonxitude aproximada: 9,1 km.
De conformidade co disposto no artigo 15º do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio), o Servizo Provincial de Conservación da Natureza de Lugo iniciou o expediente de modificación do couto de pesca de Vilalba.

No expediente de modificación do couto de pesca de Vilalba consta o informe favorable do Comité Provincial de Pesca Fluvial de Lugo.

No trámite de información pública do expediente de modificación do couto de pesca de Vilalba non se presentaron alegacións.

Consideracións legais.
O expediente de modificación do couto de pesca de Vilalba cumpre os requisitos establecidos na Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial; no Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, e demais normativa de aplicación.

A Dirección Xeral de Conservación da Natureza é competente para resolver o expediente segundo o disposto na Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial; no Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, e mais no Decreto 318/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural.

Resolución.
De conformidade con todo o anterior, resolvo modificar o couto de pesca de Vilalba, cos límites e a normativa que a seguir se establecen:

Límite superior: A Ponte Nova en Lanzós.
Límite inferior: ponte ao lado da capela da Madanela.
Lonxitude aproximada: 6,8 km.
Clasificación: couto de troita.
Permisos diarios: 6 permisos os días laborables e 6 os sábados, domingos e festivos.

Cota diaria de captura: 6 troitas por persoa.
Tamaño mínimo da troita: 19 cm.
Días inhábiles: segundo a orden anual de pesca continental.
De conformidade co disposto no artigo 15º do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio), inclúense no couto de pesca os 100 m finais de todos os afluentes existentes no tramo acoutado.

Contra esta resolución caberá, de conformidade cos artigos 107º.1, 114º e 115º da Lei 4/1999, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a interposición do recurso de alzada ante o conselleiro do Medio Rural no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2011.
Ricardo García-Borregón Millán
Director xeral de Conservación da Natureza

viernes, 28 de enero de 2011

Buenas noticias.

La Xunta costeará con 900.000 euros el pozo de tormentas del Magdalena.
Etiquetas: Xunta, pozo de tormentas, Magdalena Vilalba

26/01/2011 - I.R.D. / M.R. / El Progreso (Vilalba)

La inminente construcción de un pozo de tormentas en las inmediaciones de la estación depuradora de aguas de Vilalba permitirá evitar nuevos vertidos descontrolados al cauce del río Magdalena, tal y como avanzó ayer el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, quien precisó que la Xunta de Galicia costeará esta nueva infraestructura hidráulica con una partida de cerca de 900.000 euros.

«Os técnicos da consellería xa comezaron a traballar na redacción do proxecto deste pozo ou tanque de tormentas, que posibilitará regular os caudais do Magdalena e evitar así verquidos», explicó Hernández, quien agregó que «se non é preciso facer ningunha expropiación, esta nova infraestrutura estará operativa en meses».

Hernández realizó estas declaraciones durante su primera visita institucional a la capital chairega, donde reiteró ante los distintos miembros de la corporación local «o forte compromiso que ten contraído o Goberno galego co concello de Vilalba, tal e como o refrendan os cuantiosos investimentos realizados ou proxectados pola Xunta na capital chairega».


Fuente: EL PROGRESO.
http://elprogreso.galiciae.com/nova/74325.html

lunes, 3 de enero de 2011

MANIFESTACIÓN RÍO EUME

El próximo día 9 de Enero, a las 12 de la mañana, los miembros de la asociación conservacionista AEMS-Ríos con Vida, grupos ecologistas, pescadores y simpatizantes, se manifestarán al pie de la presa del embalse de A Capela.
Se cumple justamente un año de la denuncia interpuesta por nuestra asociación (AEMS-Ríos con Vida) por el secuestro de este río por parte de Endesa, y estamos a la espera de que se haga justicia. Los manifestantes recordarán los daños causados al río y leerán un comunicado.

Más tarde tendrá lugar una comida de confraternidad de los miembros de AEMS-Galicia.