jueves, 14 de mayo de 2009

VALEDOR DO POBO

Imágenes de esta mañana,a las 7,45 de la mañana.

Visto el pasotismo no nos quedan muchas opciones.
Por cierto,esta mañana se ha procedido a hacer otra denucia,van dos esta semana,
os dejo la queja al Valedor do Pobo.

Ó Valedor do Pobo

D. Marcos Vázquez Loderio,maior de idade con DNI 76574913R , en nome propio e en nome da ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PESCADORES VILALBESES con CIF G27370816, con domicilio a efectos de notificacións na calle Novo Cazón nº2 27800 Vilalba Lugo. Ante o Valedor do Pobo comparezco e como mellor proceda en dereito DIGO:

Que mediante o presente escrito, presento unha queixa contra os responsables dos seguintes:

FEITOS:

Primeiro.

O vertido de augas fecais da depuradora municipal del vilalba(Lugo)entre os meses de septembro de 2008 e maio de 2009.

Segundo.

Os vertidos da depuradora arrasaron completamente a calidade das augas, o leito do río madalena, e por conseguinte a vida que alberga o río,pois como se aprecia nas fotos adxuntas o aporte de contaminantes e de gran relevancia tanto no espacio coma no tempo.

Terceiro.

A pesar da gravidade dos feitos o Concello de Vilalba e a empresa concesionaria da depuradora,non fixeron ningunha actuación para reducir o daño,limitándose a expoñer que as actuacións son competencia de Augas de Galicia e a confederación Hidrográfica do Miño-Sil.É mais,os vertidos de augas sin depurar son mais que frecuentes,prodúcense cada vez que hay choivas,ó carecer tal depuradora dun pozo de treboadas e o estar o alcantarillado sin dobre canalización,non están separadas as pluviais de as fecais.

Fundamentos xurídicos.
Os feitos descritos anteriormente veñen regulados no artigo 325 do Código Penal.

DILIXENCIAS QUE INTERESAN:

1ª Identificación no concello e declaración de propietarios,concesionarios e directores tecnicos da depuradora,como presuntos responsables dos feitos.

2ª Testemuñas dos axentes medioambientais e do SEPRONA que se encargan de vixiar a zona,e fixeron muestreos de augas e denuncias nesta zona do río Madalena.

3ª Se dirixa á Consellería de Medio Ambiente,para que presente as dilixencias,informes e expedientes abertos por ditos vertidos.

4ª Se dirixa á nova confederación hidrográfica Miño-Sil con sede na calle Curros Enríquez nº 4 2º 32003 Ourense,competente en materia hidráulica nesta Bacia,para que aporte un estudio e análise do problema do Madalena.Así coma a Augas de Galicia,como responsable das actuacións e obras no río Madalena.

5ª Se inspeccionen as denuncias feitas nos últimos anos,e os expedientes sancionadores,xa que se observa una total falta de transparencia o desaparecer gran parte dos expedientes e denuncias que non se chegaron a xuzgar.

6ª Se interese pola denuncia presentada pola Asociación del Estudio y Mejora de los Salmónidos(AEMS-RIOS CON VIDA) asociación que ampara á nosa,e que presentou a pertinente denuncia ante A FISCALIA DE MEDIO AMBIENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALIZA.

7ª se revisen as publicación e datos expostos na nosa web,con fotografías e video sobre vertidos e peixe mortos,recollidos nos seguintes enlaces:
http://troiteirosdevilalba.blogspot.com/2009/01/depuradora-municipal-y-sus.html

http://troiteirosdevilalba.blogspot.com/search?updated-min=2009-04-01T00%3A00%3A00-07%3A00&updated-max=2009-05-01T00%3A00%3A00-07%3A00&max-results=16


http://troiteirosdevilalba.blogspot.com/search?updated-min=2009-05-01T00%3A00%3A00-07%3A00&updated-max=2009-06-01T00%3A00%3A00-07%3A00&max-results=7

Polo exposto:

Suplicamos ó Valedor do Pobo teña a ben este escrito e medie para poñer fin a un mal ó que naide parece facer frente.

Reciba un cordial saludo.

Marcos Vázquez Lodeiro.
Presidente da Asociación Deportiva de Pescadores Vilalbeses.

No hay comentarios:

Publicar un comentario